พนักงานคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง

พนักงานคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง

พนักงานคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wachasat.con@gmail.com

  • ฟรีแลนซ์
  • ขอนแก่น
  • 12000 บาท / เดือน
วิศวกร ควบคุมงาน

– รับผิดชอบการรับสินค้า , การจัดเก็บ , ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

– ดูแลและจัดการงานทางด้านเอกสาร

– ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

– ควบคุมตรวจสอบการเบิก-รับ สิ้นค้า

– เช็คสต๊อกสินค้า

– สามารถใช้โปรแกรม Microsott Office. Word, Excel

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wachasat.con@gmail.com

บริษัท วาจาสัตย์ บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด

จังหวัดขอนแก่น