Super visor หรือ โฟร์แมน ควบคุมงาน

Super visor หรือ โฟร์แมน ควบคุมงาน

Super visor หรือ โฟร์แมน ควบคุมงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wachasat.con@gmail.com

  • ฟรีแลนซ์
  • ขอนแก่น
  • 18000 บาท / เดือน

วิศวกร ควบคุมงาน

– ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน

– ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน

– ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา

– วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

– ใช้โปรแกรม Autocad และ Sketch up ได้

– มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีรถกระบะ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wachasat.con@gmail.com

บริษัท วาจาสัตย์ บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด

จังหวัดขอนแก่น