พนักงานบัญชี ประจำบริษัท (ด่วน)

พนักงานบัญชี ประจำบริษัท (ด่วน)

พนักงานบัญชี ประจำบริษัท (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ladasilkoffice@gmail.com


พนักงานบัญชี ประจำบริษัท (ด่วน)

หน้าที่งาน
• จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รวมถึงควบคุมระบบเอกสารให้เรียบร้อย

• จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 และ สรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3, ภงด.53 • จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30

• สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย

• ติดต่อ ประสานงานกับ บริษัทจัดทำบัญชี กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจ ประกันสังคม และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้า การเบิกจ่ายสินค้า และ stockคลังสินค้า

• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

– เงินเดือนเริ่มต้น 14,000บาท (พิจารณาตามความสามารถ)
– ประกันสังคม
– วันลาตามกฎหมายกำหนด
– ท่องเที่ยวประจำปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ladasilkoffice@gmail.com

บริษัท ลดาซิลค์ จำกัด

จำหน่ายผ้าไหมแท้ทอมือ รับตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดผ้าไทย ชุดไทยจิตรลดา

Ladasilk
โพสต์โดย
Ladasilk