1.ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เมืองเก่า (1 อัตรา) , 2.พนักงานบัญชี (1อัตรา) , 3.พนักงานหน้าลาน (2อัตรา) , 4.พนักงาน 7-11 (2อัตรา)

1.ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เมืองเก่า (1 อัตรา) , 2.พนักงานบัญชี (1อัตรา) , 3.พนักงานหน้าลาน (2อัตรา) , 4.พนักงาน 7-11 (2อัตรา)

1.ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เมืองเก่า (1 อัตรา) , 2.พนักงานบัญชี (1อัตรา) , 3.พนักงานหน้าลาน (2อัตรา) , 4.พนักงาน 7-11 (2อัตรา)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pangkla47@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

1.ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เมืองเก่า (1 อัตรา) , 2.พนักงานบัญชี (1อัตรา) , 3.พนักงานหน้าลาน (2อัตรา) , 4.พนักงาน 7-11 (2อัตรา)

ตำแหน่ง ผู้จัดการและพนักงานบัญชี (อายุ 24 ปีขึ้นไป)
( 2 ตำแหน่งนี้มาสารถส่ง Resume มาทาง Mail : [email protected] ได้เพื่อรับการพิจรณาเบื้องต้น)
ตำแหน่ง พนักงานหน้าลานและพนักงาน 7-11 อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดเพศ
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pangkla47@gmail.com

บริษัท รัฐะลิตา ออยล์ จำกัด (ปตท.เมืองเก่า)

สถานีบริการน้ำมัน

pang-chalita-pt
โพสต์โดย
Pang Chalita PT