ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน , พนักงานร้านค้า 7-11

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน , พนักงานร้านค้า 7-11

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน , พนักงานร้านค้า 7-11

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pangkla47@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตำแหน่งผู้ช่วย (ตามข้อตกลง) , ตำแหน่งพนักงาน เริ่มต้น 340/วัน บาท / เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน , พนักงานร้านค้า 7-11

ตำแหน่งผู้ชวย
1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช ม.6 ขึ้นไป
4.สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
กรุณาส่งประวัติการทำงานมายัง [email protected]
ตำแหน่งพนักงาน ร้าน 7-11
1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pangkla47@gmail.com

บริษัท รัฐะลิตา ออยล์ จำกัด

ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

-1520
โพสต์โดย
-1520