เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sec.suranon0909@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

🙏👮‍♂️👮‍♀️💕สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ที่ต้องการให้ ทางบริษัทฯ เรา ดูแล บริการรักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน อาคาร สถานที่และบุคคล

เรื่องการดูแล รักษา ความปลอดภัย เรียกใช้ บริษัท รักษาความปลอดภัย ส.สุรนนท์ จำกัด (Security S.Suranon Co., Ltd.) โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมืออาชีพ ได้ผ่านการคัดเลือก ฝึกฝน อบรมทักษะความรู้ ความชำนาญด้านการรักษาความปลอดภัย อย่างครบถ้วน

 

💕💕👮หัวใจในการรักษาความปลอดภัย  บริษัท รักษาความปลอดภัย ส.สุรนนท์ จำกัด (Security S.Suranon Co., Ltd.)

คือ พนักงานที่มีทักษะ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทของเราใส่ใจและให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนในการคัดสรร และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เข้าฝึกฝน อบรม ให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็น ในการรักษาความปลอดภัยด้วยทีมงานผู้ฝึกฝน ผู้อบรมมากด้วยประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ในด้านรักษาความปลอดภัยหลายแขนง อาทิ เช่น ตำรวจ ทหาร และนักธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการจากผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดในธุรกิจ เราให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

🙏👮‍♂️👮‍♀️💕 ทำไมต้องเลือกบริษัท รักษาความปลอดภัย ส.สุรนนท์ จำกัด (Security S.Suranon Co., Ltd.)

1. ทีมบริหารงานคุณภาพรุ่นใหม่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งผู้ฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญในด้านรักษาความปลอดภัย

2. ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. บริษัทฯมีทีมสายตรวจที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.ทั้งตามที่ลูกค้าร้องเรียนและสุ่มตรวจแต่ละหน่วยงานของลูกค้า

4. ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริษัท สามารถเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทันที

5. บริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการสูง โดยมีความพร้อมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของบุคลากรแต่ละฝ่าย สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

6. บริษัทฯมีประกันความเสียหายและรับประกันการบริการ และบริการหลังการขาย

7. บริษัทฯบริการภายใต้ความพึงใจสูงสุดของลูกค้า

 

🙏👮‍♂️👮‍♀️💕 บริการหลังการขาย 🙏👮‍♂️👮‍♀️💕

 

1. มีการติดตามให้บริการหลังการขายในหลาย ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการด้วยการสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการเป็นระยะๆ

2. การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดปีสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

3. ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับคำร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติการของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างทันท่วงที

4. บริษัทฯ จัดให้มีทีมงานปฏิบัติการพิเศษในช่วงกลางคืน และจัดให้มีสายตรวจประจำเส้นทาง เข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยการสุ่มตรวจและไม่มีการแจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ทราบล่วงหน้า

5. บริษัทฯ มีหน่วยสายตรวจปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เข้าตรวจตราพนักงานรักษา ความปลอดภัยและหน่วยงานของท่านเสริมพิเศษให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้มในการรักษา ความปลอดภัยให้กับท่าน และสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันทีที่มีเหตุร้ายต่างๆ อุปกรณ์พิเศษบริษัทฯ จะนำมาใช้ในหน่วยงานของท่าน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพหน่วยงาน ได้แก่

– วิทยุสื่อสาร

– อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมุดรายงานเหตุการณ์ชุดเครื่องแบบ เสื้อกันฝน รองเท้ากันฝน

– Guard Scan (อุปกรณ์ตรวจสอบการปฎิบัติงาน ของ รปภ.)

– บัตรผู้มาติดต่อ (Visitor) ภายในอาคาร และบัตรจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์

 

หมายเหตุ มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะวางให้หลังจากได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้า สำรวจพื้นที่แล้ว การจัดให้บริการ ขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

🙏👮‍♂️👮‍♀️💕 Facebook:เพจ: รักษาความปลอดภัย ขอนแก่น

🙏👮‍♂️👮‍♀️💕 IDไลน์ : 0629968087

 

#สมัครงาน #สมัครงานขอนแก่น

#รับสมัครงาน #รับสมัครงานขอนแก่น

#หางานขอนแก่น #สมัครงานรปภขอนแก่น

#รักษาความปลอดภัยขอนแก่น #ทำงานขอนแก่น

#จ้างรปภขอนแก่น #หางานรปภขอนแก่น

#จ้างยามขอนแก่น #งานบริการรักษาความปลอดภัยขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sec.suranon0909@gmail.com

บริษัท รักษาความปลอดภัย ส.สุรนนท์ จำกัด (Security S.Suranon Co., Ltd.)