Messenger จำนวน 1 อัตรา

Messenger จำนวน 1 อัตรา

Messenger จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wipha.p@unipest.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 400 บาท / วันคุณสมบัติ  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา    ไม่จำกัดวุฒิ

ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้งาน สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และ(ผู้สมัครต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค 19 อย่างน้อย 2 เข็ม แล้ว)

เงินเดือนเริ่มต้น  400 บาท/วัน หรือ 10,000 บาทขึ้นไป ตามวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถในการเรียนรู้งาน

สวัสดิการ

ประกันสังคม

ประกันอุบัติเหตุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

**สนใจสมัครได้ที่  บริาัท ยูนิเพสท์ จำกัด  โทร.043-239506, 062-1968818

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wipha.p@unipest.co.th

บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด

รับเหมากำจัดแมลงและงานทำความสะอาด

wipa-peekoh
โพสต์โดย
Wipa Peekoh