ธุรการขาย / Admin

ธุรการขาย / Admin

ธุรการขาย / Admin

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pattaraporn.mt@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

เจ้าหน้าที่อะไหล่/เคลม

พนักงานธุรการขาย (Sales Administrator) (ด่วนมาก)

ลักษณะงานหลัก
– ติดต่อประสานงาน ดูแลงานด้านเอกสาร ดูแลประสานงานด้านการขาย แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เป็นแอดมินเฟส-ไลน์ของบริษัท

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา: ปวช./ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี
– ไม่จำกัดเพศ และ อายุ
– มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft excel ได้อย่างดี
– มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้และความก้าวหน้า
– มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
– ซื่อสัตย์ มีความรักในองค์กร
– มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์บัญชีหรือด้านธุรการขาย /สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิชชั่น

สวัสดิการ

– ค่าคอมมิชชั่น
– Incentive จากผลงาน
– เครื่องแบบพนักงาน
– ทริปท่องเที่ยวกับบริษัท
– งานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน

เอกสารสมัครงาน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาผลการศึกษา
– รูปถ่าย 1 นิ้ว
– เอกสารอื่นๆที่ต้องการให้ทางบริษัทใช้ตัดสินใจ

ช่องทางการสมัครงาน

บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด
เลขที่ 6/9-10, 18/19-20 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

FB Page : https://web.facebook.com/MT.Kawasaki

E-mail : pattaraporn.mt@gmail.com

Tel : 081-4593532

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pattaraporn.mt@gmail.com

บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด

เลขที่ 6/9-10, 18/19-20 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

MittareYanyont
โพสต์โดย
MittareYanyont