ช่างบริการ/ช่างยนต์

ช่างบริการ/ช่างยนต์

ช่างบริการ/ช่างยนต์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pattaraporn.mt@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่อะไหล่/เคลม

ช่างบริการ/ช่างยนต์ (ด่วนมาก)

ลักษณะงานหลัก
– ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, งานเช็คระยะและงานซ่อมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่าง(ตามความสามารถและประสบการณ์) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
– ผ่านการเกณฑ์ทหาร
– มีใจรักรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ชอบความท้าทาย
– ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้และความก้าวหน้า
– มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
10,200 บาท – 12,000 บาท + คอมมิชชั่น

สวัสดิการ

– ค่าคอมมิชชั่น
– Incentive จากผลงาน
– เครื่องแบบพนักงาน
– ทริปท่องเที่ยวกับบริษัท
– งานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน

เอกสารสมัครงาน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาผลการศึกษา
– รูปถ่าย 1 นิ้ว
– เอกสารอื่นๆที่ต้องการให้ทางบริษัทใช้ตัดสินใจ

ช่องทางการสมัครงาน

บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด
เลขที่ 6/9-10, 18/19-20 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

FB Page : https://web.facebook.com/MT.Kawasaki

E-mail : [email protected]

Tel : 081-4593532

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pattaraporn.mt@gmail.com

บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด

เลขที่ 6/9-10, 18/19-20 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

MittareYanyont
โพสต์โดย
MittareYanyont