เจ้าหน้าที่อะไหล่/เคลม

เจ้าหน้าที่อะไหล่/เคลม

เจ้าหน้าที่อะไหล่/เคลม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pattaraporn.mt@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่อะไหล่/เคลม

เจ้าหน้าที่อะไหล่/เคลม (ด่วนมาก)

ลักษณะงานหลัก
– จัดหา/นำเสนอขาย/ส่งมอบอะไหล่ตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายของหน่วยงาน พร้อมควบคุมตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปสต๊อก

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– ไม่จำกัดเพศ และ อายุ
– มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS ได้อย่างดี
– มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
– ซื่อสัตย์  มีความรักในองค์กร
– มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์/สามารถใช้โปรแกรม Express หรือติดต่อประสานงานและทำเรื่องเคลมประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
10,200 บาท – 12,000 บาท + คอมมิชชั่น

สวัสดิการ

– ค่าคอมมิชชั่น
– Incentive จากผลงาน
– เครื่องแบบพนักงาน
– ทริปท่องเที่ยวกับบริษัท
– งานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน

เอกสารสมัครงาน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาผลการศึกษา
– รูปถ่าย 1 นิ้ว
– เอกสารอื่นๆที่ต้องการให้ทางบริษัทใช้ตัดสินใจ

ช่องทางการสมัครงาน

บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด
เลขที่ 6/9-10, 18/19-20 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

FB Page : https://web.facebook.com/MT.Kawasaki

E-mail : [email protected]

Tel : 081-4593532

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pattaraporn.mt@gmail.com

บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด

เลขที่ 6/9-10, 18/19-20 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

MittareYanyont
โพสต์โดย
MittareYanyont