ธุรการฝ่ายขาย

ธุรการฝ่ายขาย

ธุรการฝ่ายขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.mitsuypb@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ธุรการฝ่ายขาย

ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
คุณสมบัติอื่นๆ
– ทำงานด้านเอกสาร
– คีย์งานคีย์ข้อมูล
– ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Express(Windows)
– ใช้เครื่องมือสำนักงานได้
– ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
– ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร
คุณสมบัติอื่นๆ
– มีความขยัน อดทน
– มีความขยัน รักในงาน
– มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
– มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
– มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
– หากมีประสบการณ์ด้านงานบริษัทรถยนต์มาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.mitsuypb@gmail.com

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด

154 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000