พนักงาน ฝ่ายการเงิน

พนักงาน ฝ่ายการเงิน

พนักงาน ฝ่ายการเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mitsu@ypb.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Service Advisor (SA)

จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวช.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง

คุณสมบัติอื่นๆ
– ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
– ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร
– มีความขยัน อดทน
– มีความขยัน รักในงาน
– มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
– มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
– มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mitsu@ypb.co.th

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด

โชว์รูมขายและศูนย์บริการ รถยนต์มิตซูบิชิ