ธุรการฝ่ายการเงิน

ธุรการฝ่ายการเงิน

ธุรการฝ่ายการเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mitsu@ypb.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
Service Advisor (SA)

จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวช.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง

คุณสมบัติอื่นๆ
– ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
– ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร
– มีความขยัน อดทน
– มีความขยัน รักในงาน
– มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
– มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
– มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 043-235666 ต่อ 111 ช่องทางการสมัคร
– ยื่นใบสมัครด้วยตัวท่านเอง ได้ที่ บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ สามเหลี่ยม)
หรือทาง E-mail : hr.mitsuypb@gmail.com
เอกสารประกอบการสมัคร
– รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)
– เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mitsu@ypb.co.th

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด

โชว์รูมขายและศูนย์บริการ รถยนต์มิตซูบิชิ