พนักงานบัญชี (ด่วน)

พนักงานบัญชี (ด่วน)

พนักงานบัญชี (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mitsu@ypb.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Service Advisor (SA)

จำนวน : 5 อัตรา (ด่วน)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22+ วุฒิการศึกษา : (สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
คุณสมบัติอื่นๆ
– ทำงานด้านเอกสาร
– คีย์งานคีย์ข้อมูล
– ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Express(Windows)
– ใช้เครื่องมือสำนักงานได้
– ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
– ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร
คุณสมบัติอื่นๆ
– มีความขยัน อดทน
– มีความขยัน รักในงาน
– มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
– มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
– มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
– หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีบริษัทรถยนต์มาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 043-235666 ต่อ 111 ช่องทางการสมัคร
– ยื่นใบสมัครด้วยตัวท่านเอง ได้ที่ บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ สามเหลี่ยม)
หรือทาง E-mail : [email protected]
เอกสารประกอบการสมัคร
– รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)
– เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mitsu@ypb.co.th

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด

โชว์รูมขายและศูนย์บริการ รถยนต์มิตซูบิชิ