ธุรการ ทะเบียน

ธุรการ ทะเบียน

ธุรการ ทะเบียน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mitsu@ypb.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Service Advisor (SA)

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (ด่วน) จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
คุณสมบัติอื่นๆ
– ทำงานด้านเอกสาร
– คีย์งานคีย์ข้อมูล
– ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Express(Windows)
– ใช้เครื่องมือสำนักงานได้
– ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
– ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร
คุณสมบัติอื่นๆ
– มีความขยัน อดทน
– มีความขยัน รักในงาน
– มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
– มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
– มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
– หากมีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mitsu@ypb.co.th

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด

โชว์รูมขายและศูนย์บริการ รถยนต์มิตซูบิชิ