วิศวกรรมฝ่ายขาย (Sales Engineer)

วิศวกรรมฝ่ายขาย (Sales Engineer)

วิศวกรรมฝ่ายขาย (Sales Engineer)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล saowalak_09_03@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขาย

วิศวกรรมฝ่ายขาย (Sales Engineer)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ติดตามงานขายอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการ และตัวแทนจำหน่าย
3. สำรวจความต้องการของลูกค้าข้อมูลทางการตลาดอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการขาย
4. วางบิล เก็บเช็ค ติดตามหนี้สิน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติที่ต้องการ
อายุ 23 – 40 ปี  เคยผ่านงานด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ความรู้/ความสามารถพเศษ
– ใช้โปรแกรม M/S Office ได้ดี
– ขับขี่รถยนต์ได้
– ปฎิบัติงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาได้
– ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน/ค่าตอบแทน
เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น (กรณีปฎิบัติงานต่างจังหวัด มีค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พักให้)

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล saowalak_09_03@hotmail.com

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

ออกแบบ ผลิตและจำหน่าย ถังบรรจุน้ำถังบำบัดน้ำเสีย(ไฟเบอร์กลาส,PE)

saowalak-chi
โพสต์โดย
Saowalak Chi