พนักงานขาย

พนักงานขาย

พนักงานขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 22-40 ปี
-จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด ,สาขาการจัดการ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน
1. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. ติดตามงานขายอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการ และตัวแทนจำหน่าย
3. สำรวจความต้องการของลูกค้า ข้อมูลทางการตลาดอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการขาย
4. วางบิล เก็บเช็ค ติดตามหนี้สิน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ค่าตอบแทน
เงินเดือน , ค่าคอมมิชชั่น , เบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก

สวัสดิการ
1.โบนัส
2.ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
3.วันลาตามกฎหมาย(ลากิจ,ลาพักร้อน,ลาป่วย)
5.สวัสดิการประกันสังคม

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

ออกแบบและผลิตถังบรรจุน้ำ ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ผลิตภัณฑ์ไฟเ

saowalak-chi
โพสต์โดย
Saowalak Chi