เจ้าหน้าที่ขาย

เจ้าหน้าที่ขาย

เจ้าหน้าที่ขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ,ค่าคอมมิชชั่น,เบี้ยงเลี้ยง,ค่าที่พัก บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

เพศ ชาย,หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน 

1.ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าตามเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

2.ติดตามงานขายอย่างต่อเนื่อง

3.วางบิลเก็บเช็ค,ติดตามหนี้สิน

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย