พนักงานขาย

พนักงานขาย

พนักงานขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม+ค่าที่พัก+ค่าเบี้ยเลี้ยง บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา

เพศ ชาย,หญิง อายุ 25 ขึ้นไป

ลักษณะงาน

1.ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า

2.ติดตามงานขายอย่างต่อเนื่อง

3.วางบิล,เก็บเช็ค,ติดตามหนี้สิ้น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย