เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และค่าใช้จ่าย

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และค่าใช้จ่าย

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

คุณสมบัติ

1.เพศ หญิง อายุ 25-40 ปี

วุฒิการศึกษา

ปวส. สาขาบัญชีการเงิน

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะงาน

1.เปิดลูกหนี้,พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

2.รับบิลค่าใช้จ่าย,ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย

3.สรุปรายงานประจำเดือน

4.รับรายงานแผนกที่เกี่ยวข้องส่งให้ฝ่ายบริหาร

5.คิดค่าคอมมิชชั่นให้กับฝ่ายขาย

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย