หัวหน้าควบคุมเครื่องหล่อเหวี่ยงโล โต้โมล์ดิ่ง

หัวหน้าควบคุมเครื่องหล่อเหวี่ยงโล โต้โมล์ดิ่ง

หัวหน้าควบคุมเครื่องหล่อเหวี่ยงโล โต้โมล์ดิ่ง

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

คุณสมบัติ  

เพศ ชาย อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา

ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาหรือมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิต

2.จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต

3.ควบคุมและดูแลเครื่องมือ,เครื่องจักร,อุปกรณ์ต่างๆ

 

 

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย