ผู้จัดการส่วนผลิต

ผู้จัดการส่วนผลิต

ผู้จัดการส่วนผลิต

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

คุณสมบัติ 

เพศ ชาย อายุ 35 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม ,เครื่องกล หรือใกล้เคียงกัน

เงินเดือน 

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะงาน

1.วางแผนและควบคุมการผลิต

2.ควบคุมต้นทุนการผลิต

3.ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย