พนักงานขาย

พนักงานขาย

พนักงานขาย

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

ลักษณะงาน 

1.ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า

2.ติดตามงานขายอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการ

3.วางบิล เก็บเช็ค ติดตามหนี้สิน

เงินเดือน  รายได้รวม 25,000 บาท ขึ้นไป

 

 

 

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย