ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน หลายอัตรา)

ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน หลายอัตรา)

ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน หลายอัตรา)

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

คุณสมบัติ

1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

2.ดูแลเคื่องจักรภายในโรงงาน

วุฒิการศึกษา

ม.3 ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกลโรงงาน หรือมีประสบการณ์

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย