วิศวกรโรงงาน

วิศวกรโรงงาน

วิศวกรโรงงาน

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วศบ. คอบ. สาขา การผลิต อุตสาหาร หรือ ใกล้เคียง

ลักษณะงาน

1.วางแผนและควบคุมการผลิต

2.ควบคุมต้นทุนการผลิต

3.ตรวจสอบและปรับปรุงขบวนการนผลิต

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย