เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

คุณสมบัติ เพศ หญิง

วุฒิการศึกษา

ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะงาน

-ควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก

-ควบคุม ออกแบบ จัดทำ บันทึก อนุมัติ แจกจ่าย

-สั่งซื้อ ควบคุม การเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ของใช้สิ้นเปลือง

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย