ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน )

ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน )

ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน )

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

วุฒิการศึกษา

ปวช.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน

ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

งานสั่งทำในโรงงาน

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย