พนักงานขาย

พนักงานขาย

พนักงานขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

1.ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า

2.ติดตามงานขายอย่างต่อเนื่อง

3.วางบิล เก็บเช็ค ติดตามหนี้สิน

วุฒิการศึกษา

ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

เงินเดือน

รายได้รวม 25,000 ขึ้นไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย