พนักงานขาย

พนักงานขาย

พนักงานขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

วุฒิการศึกษา

ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

ลักษณะงาน

1.ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

2.ติดตามงานขายอย่างต่อเนื่อง

3.วางบิล,เก็บเช็ค,ติดตามหนี้สิน

เงินเดือน

รายได้รวม 25,000 ขึ้น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย