หัวหน้าแผนก PE

หัวหน้าแผนก PE

หัวหน้าแผนก PE

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

วุฒิการศึกษา

ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน ,สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

ลักษณะงาน

1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิต

2.สรุปรายงานและข้อมูลการผลิตประจำวันต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 

 

 

รายละเอียดการสมัครงาน +gmail.com.

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย