พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล foodinsupply@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานจัดซื้อ

รายละเอียดงาน

– สรุปยอดการสั่งซื้อสินค้าแยกตามประเภทสินค้า และจัดทำรายการสั่งซื้อ ให้เพียงพอต่อการขาย

– ตรวจสอบต้นทุนก่อนทำการสั่งซื้อ

– สรรหาผู้ขายรายใหม่อย่างสม่ำเสมอ เปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขาย

– จัดทำและตรวจสอบ PO การรับสินค้าและประสานงานติดตาม ผู้ขายให้ส่งสินค้าให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา

-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อวางแผนการสั่งซื้อ

– จัดทำตรวจสอบ และจัดเก็บ เอกสารข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายจัดซื้อให้เป็นระบบ เช่น ประวัติจัดซื้แเอกสาร Vender

– มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– เจราจาต่อรองราคาค่าสินค้าและบริการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร

 

คุณสมบัติ

เพศหญิง

อายุ 25-35

วุฒิปริญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

มีประสบการณ์ตรง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม Email : maythawl@hotmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล foodinsupply@gmail.com

บริษัท ฟู้ดอิน ซัพพลาย จำกัด
maypat patoomnakul
โพสต์โดย
maypat patoomnakul