พนักงานขายเครดิต

พนักงานขายเครดิต

พนักงานขายเครดิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล csuthathip@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ

1.  เพศ หญิง หรือ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

2.  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

3.  เคยมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุปโภค บริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.  ทำงานสภาวะความกดดันได้

5.  หากเคยขายสินค้าในเขต จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธ์ มหาสารคาม หรือ ร้อยเอ็ด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.  มีรถยนต์ส่วนตัว

7.  สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล csuthathip@gmail.com

บริษัท พี.คิว.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท พี.คิว.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

off-suthathip
โพสต์โดย
Off Suthathip