ธุรการ-การเงิน

ธุรการ-การเงิน

ธุรการ-การเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล narakorns@yahoo.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้จัดการอาคาร

-จำนวน 4 อัตรา

-ทัศนคติดี

-มนุษย์สัมพันธ์ดี

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล narakorns@yahoo.co.th

บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด