ผู้ช่วยเซลล์ – การตลาด ออนไลน์

ผู้ช่วยเซลล์ – การตลาด ออนไลน์

ผู้ช่วยเซลล์ – การตลาด ออนไลน์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pop.populaire@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานขาย / การตลาด ออนไลน์

1.มีใจรักบริการ ด้านงานขาย-การตลาด
2.การพูดจาสุภาพ พูดชัดถ้อยชัดคำ
3.มีความสารถในการสื่อสารข้อมูลอย่างละเอียด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pop.populaire@hotmail.com

บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด

ศูนย์จำหน่ายและบริการสินค้าไฮวิว สาขาขอนแก่น

pop-powereast
โพสต์โดย
Pop Up Powereast