พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน พนักงานบัญชี

พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน พนักงานบัญชี

พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.comอายุ  22 ปีขึ้นไป   ไม่จำกัดเพศ

วุฒิ ปวส ขึ้นไป  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

ขอคนตั้งใจทำงาน  ขยัน อดทน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

บริษัท พอรดี จำกัด

ให้บริการรับส่งพัสดุ แพคพัสดุ และคลังสินค้า

tidarat-vathana
โพสต์โดย
Tidarat Vathana