Marketing และ Sales Executive

Marketing และ Sales Executive

Marketing และ Sales Executive

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล banchong.decor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Marketing และ Sales Executive

Marketing a Sales Executive 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
• จัดหากิจกรรมการตลาดเพิ่มยอดขายกำไร
• รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการตลาดให้ได้ยอดขายถึงเป้าการขาย ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท ทำกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้า
• อธิบาย เจรจาต่อรองกับลูกค้าในการรับงานของบริษัท ดูแลโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
• ปิดการขาย และติดตามลูกค้า
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี)
•  0 – 3 ปี
• หากมีประสบการณ์การตลาดและการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีใจรักใน งานขาย
• มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Photoshop เบื้องต้นได้
• มีความสามารถสามารถในการวางแผน ให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้

ลักษณะการจ้าง
• งานประจํา

เงินนเดือน
• ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ
• ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ทํางาน
• จังหวัดขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล banchong.decor@gmail.com

บริษัท พลํฎฐ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
joy-pornthipa
โพสต์โดย
Joy Pornthipa