ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pachjita.wo@plutotech.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
ช่างเทคนิค

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพศ   ชาย

อายุ 20  ปี ขึ้นไป

 

คุณสมบัติ

1.จบ ปวช-ปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2.สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

3.มีความรับผิดชอบต่องานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ทำการซ่อมบำรุงรักษา งานตามใบ Inspection Sheet

2.ทำการเบิกเครื่องมือ อุกรณ์มาทำการซ่อมบำรุงชิ้นงาน

3.ทำการบันทึกงานที่ดำเนินการ

4.ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

5.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

– เครื่องแบบพนักงาน

– ประกันสังคม

– สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– OT

– เบี้ยขยัน

– เบี้ยเลี้ยง

– ฯลฯ

 

 

 

 

 

หลักฐานการรับสมัคร

1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน (Tran Script) จำนวน 1 ฉบับ

 

เวลาทำงาน

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

 

วิธีการสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่

บริษัท พลูโตเทค จำกัด สาขาขอนแก่น 91 หมู่ที่ 9 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

หรือส่งประวัติมาที่ e-mail : pachjita.wo@plutotech.co.th

Tel. 043-466-550

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pachjita.wo@plutotech.co.th

บริษัท พลูโตเทค จำกัด สาขาขอนแก่น

บริการซ่อมมอเตอร์โรงงาน

Safety Plutotech
โพสต์โดย
Safety Plutotech