รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล phater2536@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รับสมัครตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

————————————–
คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป

– จบการศึกษาระดับปริญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์งานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปีขั้นไป

– มีทักษะความเป็นผู้นำ

– มีทักษะการทำงานเป็นทีม

– มีทักษะในการนำเสนองาน

– สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน

– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

– กำหนดกลยุทธ์วางแผนการและดำเนินงานด้านการตลาด

– วางแผนกำหนดงบประมาณและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม

– ประเมินผลกิจกรรมการตลาด ปรับแผนและกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันของตลาด

– มองหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ นำเสนอและวางแผนกลยุทธ์

– หาลูกค้าและตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายให้กับทีม

– ระสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

– ติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สนใจสมัคร สแกน Qr Code เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สมัครงาน พร้อมส่ง Resume ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล phater2536@gmail.com

บริษัท บ้านยากรุ๊ป จำกัด
Phattarapol
โพสต์โดย
Phattarapol