Graphic Designer

Graphic Designer

Graphic Designer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล baanbunchupan@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Graphic Designer

Graphic and Content Creator

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
4. สามารถใช้โปรแกรม AI, Photoshop ได้อย่างคล่องแคล่ว
5. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี

ลักษณะงาน

1. ออกแบบกราฟฟิคฉลากสินค้าและงานพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
2. ออกแบบดิสเพลย์การวางสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายหน้าร้าน
3. ทำแบบสินค้าของทางบริษัทเพิ่อลงขายทางช่องทางต่างๆ

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารการสมัคร
1. Resume พร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา
5. เอกสารการผ่านงานหรือการฝึกอบรม (ถ้ามี)

6. Portfolio ผลงาน

วิธีการสมัคร – สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท พร้อมหลักฐานการสมัคร ติดต่อ บจก. บ้านบรรจุภัณฑ์ 51/15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร 085-9333340 ส่ง Resume มาที่ [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล baanbunchupan@gmail.com

บริษัท บ้านบรรจุภัณฑ์ จำกัด

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

baanbunchupan
โพสต์โดย
baanbunchupan