หัวหน้าแผนก

หัวหน้าแผนก

หัวหน้าแผนก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kanyanat@beyond-green.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน


หน้าที่ความรับผิดชอบ

–          บริหารงานสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

–          ดูแลการขายของทั้งสาขา

–          ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและภายในองค์กร

–          ประจำที่สาขาขอนแก่น

–          อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

–          เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

–          วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา

–          มีประสบการณ์ด้านบริหารงานสาขา 2 ปี ขึ้นไป

–          มีบุคลิก คล่องแคล่ว ยิ้มแย้มแจ่มใส และมนุษยสัมพันธ์ดี

–          มีทักษะในการวางแผน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

–          หากมีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับรถกอล์ฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kanyanat@beyond-green.co.th

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (สาขาขอนแก่น)

181/21-23 ถ.เหล่านาดี 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000