พนักงานธุรการบัญชี

พนักงานธุรการบัญชี

พนักงานธุรการบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpcoldstorage@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง บาท / ปี


เพศ หญิง 1 ตำแหน่ง

มีความรู้ทางด้านการบัญชี

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

มีความอดทน ขยัน ไม่เกี่ยงงาน มีความรับผิดชอบ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpcoldstorage@gmail.com

บริษัท บีพี ขอนแก่น จำกัด

ห้องเย็นบีพี จำหน่ายไก่สด ไข่สด ชิ้นส่วนไก่ และสินค้าแช่แข็ง

Prapaporn S.
โพสต์โดย
Prapaporn S.