Sales marketing 2 ตำแหน่ง

Sales marketing 2 ตำแหน่ง

Sales marketing 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pee.chem@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

ช่างสกรีน 1 ตำแหน่ง, พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง:  Sales marketing  2  ตำแหน่ง

รายได้:  15,000++ขึ้นไป

เพศ: ไม่จำกัดเพศ
อายุ: 25-35ปี
วุฒิ: ไม่จำกัดวุฒิ

หน้าที่รับผิดชอบ :
– ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

-จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท

-จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ /ใบเสนอราคา

-ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา

-ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า

-ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

คุณสมบัติ :

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

-ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความรับผิดชอบใส่ใจงาน ทำงานเป็นทีมได้มีทักษะการสื่อสารที่ดี

-มีประสบการณ์ขาย และความรู้ความสนใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พิจารณาเป็นพิเศษ

-มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และมีใบขับขี่

ช่องทางการติดต่อโทร 065-8895546 :088-9245569

เข้ามากรอกใบสมัครได้ที่ :บริษัทบรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์จำกัด สาขากสิกรทุ่งสร้าง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pee.chem@gmail.com

บริษัท บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขากสิกรทุ่งสร้าง

20/1-2 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Hr Bunjupan KK
โพสต์โดย
Hr Bunjupan KK