เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pee.chem@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

ช่างสกรีน 1 ตำแหน่ง, พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 ตำแหน่ง

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.ขอนแก่น
เงินเดือน : ตามตกลง
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.20-18.00 น.
คุณสมบัติ
-เพศ ชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารได้ดี
-มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-จัดหา/สรรหา/คัดสรร บุคลากร
-ตรวจเช็คและสรุป Time Attendance ประจำวัน
-ควบคุมการเบิกลาและจัดเก็บใบลาของพนักงาน บันทึกสถิติการลา
-ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพัฒนาบุคลากร
-จัดแฟ้มประวัติพนักงาน
-ควบคุมระเบียบวินัยขององค์กร
-ดูแลสวัสดิการประกันสังคมของพนักงาน
-สรุปรายงานการเข้าออก โยกย้ายของพนักงานประจำเดือน
สวัสดิการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pee.chem@gmail.com

บริษัท บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขากสิกรทุ่งสร้าง

20/1-2 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Hr Bunjupan KK
โพสต์โดย
Hr Bunjupan KK