เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ธุรการ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ธุรการ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ธุรการ 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pee.chem@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 12000-15000 บาท / เดือน

ผู้จัดการสาขา,หัวหน้าคลังสินค้า,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานขายสินค้าออนไลน์,พนักงานขายและจัดเรียงสินค้า

ตำแหน่ง:  ฝ่ายบุคคล (HR) /ธุรการ  1  ตำแหน่ง

เงินเดือน : 12,000-15,000
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 25-35ปี
วุฒิ: ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป
หน้าที่รับผิดชอบ :
-บริหารการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
-ดูแลกฎระเบียบบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และการตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน
-จัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงาน /ทำเงินเดือนพนักงาน
-ดูแลการจ้างงานแรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
-งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
-การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
-หน้าที่อื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความรับผิดชอบใส่ใจงาน มีทักษะการสื่อสารที่ดี
-เรียนรู้เร็ว มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

-มีประสบการในสายงานนี้อย่างน้อย 1ปี ขึ้นไป

 

ช่องทางการติดต่อโทร 065-8895546 :088-9245569

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pee.chem@gmail.com

บริษัท บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขากสิกรทุ่งสร้าง

20/1-2 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Hr Bunjupan KK
โพสต์โดย
Hr Bunjupan KK