ผู้จัดการสาขา,หัวหน้าคลังสินค้า,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานขายสินค้าออนไลน์,พนักงานขายและจัดเรียงสินค้า

ผู้จัดการสาขา,หัวหน้าคลังสินค้า,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานขายสินค้าออนไลน์,พนักงานขายและจัดเรียงสินค้า

ผู้จัดการสาขา,หัวหน้าคลังสินค้า,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานขายสินค้าออนไลน์,พนักงานขายและจัดเรียงสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pee.chem@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ผู้จัดการสาขา,หัวหน้าคลังสินค้า,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานขายสินค้าออนไลน์,พนักงานขายและจัดเรียงสินค้า

1.ผู้จัดการสาขา 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000-25,000 หรือตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
เวลาเข้างาน : 08.20 – 20.00 น.
คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการมาอย่างน้อย 2 ปี
– หากมีประสบการณ์ทางด้านงานค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์ด้านร้านโชห่วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความเป็นผู้นำที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็น TEAM โดยให้พนักงานทุกท่านทำงานเป็น TEAM WORK
– บริหารพนักงานให้ปฏิบัติติอยู่ในกฎระเบียบบริษัท และให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการทำงาน
– ดูและความสะอาดของร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
– วางแผน บริหารจัดการ กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ แผนกที่ดูแล
– ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานภายในแผนกที่รับผิดชอบ
– ควบคุม กำกับดูแล ความเรียบร้อยของป้ายตำแหน่ง และจัดเก็บสินค้าตรงตามตำแหน่ง ตามมาตรฐานของบริษัท
– ควบคุม ดูและสต็อกสินค้าให้ตรงตามระบบ ไม่ให้เกิดการสูญหาย
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 – 20,000
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส.-ป.ตรี
เข้างาน : 08.20 – 18.00 น.
หน้าที่รับผิดชอบ :
– ความคุมด้านการเบิกจ่าย การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
– จัดการสร้าง Layuot คลังสินค้าและพื้นที่วางสินค้า ควบคุมสต็อค
– ทำการรับ-จัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้าให้ตรงเวลา
– จัดการสินค้าในคลังทุกชิ้น ให้มีตัวบ่งชี้สามารถเข้าถึงและตรวจนับได้
– ดูแลควบคุมสินค้าคลัง และดูแลการสั่งซื้อเมือถึงจุดสั่งซื้อ
– หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ :
– มีประสบการณ์งานคลังสินค้าอย่างน้อย 1-2ปี
– มีภาวะความเป็นผู้นำ สุขุม รอบคอบ
– มีความสามารถในการวางแผนงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีมได้
– มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่างๆได้ดี
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3.พนักงานคลังสินค้า ชาย 2 อัตรา
เงินเดือน : 9,750
อายุ : 20-38 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.-ปวส.
ลักษณะงาน
– เช็คสินค้าเข้า-ออก จากคลัง
– ทำเอกสารเบิกจ่าย สินค้า
– จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
– ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
– ขยัน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
– ร่างกายแข็งแรง
4.พนักงานขายสินค้าออนไลน์ 1 ตำแหน่ง
เพศ : หญิง
อายุ : 20-35ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช.-ป.ตรี ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000+ บาท
เวลาเข้างาน : 08.20 – 18.00 น.
หน้าที่รับผิดชอบ :
– ดูแลการขายออนไลน์ ในช่องทาง Lazada, Shoppee, Facebook, Line@
– ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในช่องทางออนไลน์
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์
– มีความรับผิดชอบใส่ใจงาน มีทักษะการสื่อสารที่ดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ
– เรียนรู้เร็ว มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
– มีประสบการณ์ในการขายออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. พนักงานขายสินค้าและจัดเรียงสินค้า 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 บาท
เพศ : ชาย
อายุ : 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช.-ปวส. ปริญญาตรี
เวลาทำงาน​ : 8.20 – 20.00 น.
ลักษณะงาน :
– ดูแลและจัดเรียงสินค้า เติมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ
– แนะนำสินค้าและดูแลลูกค้า
– จัดส่งสินค้าบริเวณใกล้เคียง
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
– อัธยาศัยดี ขยัน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน ซื่อสัตย์
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pee.chem@gmail.com

บริษัท บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขากสิกรทุ่งสร้าง

20/1-2 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Hr Bunjupan KK
โพสต์โดย
Hr Bunjupan KK