แอดมินธุรการ

แอดมินธุรการ

แอดมินธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล konlachat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12,000 บาท / เดือน

แอดมินธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ติดต่อประสานงานสรุปยอดขายและการประชุมกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย การตลาด ฝ่ายผลิต บัญชี
– ลงรายละเอียดสินค้าหน้าเพจ Facebook,Line,Tiktok และช่องทางอื่นๆ
– แจ้งรายการของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อและประสานการจัดส่งไปยังคลังสินค้า
– ประสานงานเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการขาย การส่งของ และเอกสารที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ
– ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
– อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• อายุ 21 ปีขึ้นไป
• เพศหญิง
• วุฒิการศึกษาปวช-ปริญญาตรี
• สามารถใช้สื่อโซเชีนลมีเดียต่างๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
• บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล konlachat@gmail.com

บริษัท น้ำปลาร้าแม่เภา สุพรีมฟู้ด จำกัด

หมู่บ้านราชาซิตี้