การตลาด

การตลาด

การตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล it.nakornplus@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ทนายความ – ฝ่ายกฎหมาย / ตรวจสอบ | จำนวน 2 อัตรา

1. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ Sales และ/หรือลูกค้า
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ Sales และ/หรือลูกค้า
3. จัดทำ Leaflet / specification / เอกสารสนับสนุนการขายและอัพเดทอย่างสมํ่าเสมอ
4. ออกตลาดกับ Sale Executive เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าในเรื่องผลิตภัณฑ์
5. หาแนวทางในการลดต้นทุนของสินค้า
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อสอบถามและส่ง Resume

หรือประวัติการทำงานมาได้ทาง

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

LINE : @nakornplus

เบอร์โทร. 064 590 9562

888/8  ม.15   ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล it.nakornplus@gmail.com

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
IT Nakornplus
โพสต์โดย
IT Nakornplus