บัญชี

บัญชี

บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ บาท / ปี
ทนายความ – ฝ่ายกฎหมาย / ตรวจสอบ | จำนวน 2 อัตรา

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-มีประสบการณ์ บัญชีแยกประเภท, เจ้าหนี้, และบัญชีต้นทุน จะพิจารณาพิเศษ)

-ตรวจสอบ บันทึก จัดเก็บเอกสารต่างๆของบริษัทฯ

-มีความเชี่ยวชาญโปรแกรม Microsoft Excel

-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
IT Nakornplus
โพสต์โดย
IT Nakornplus