ประสานงาน – ฝ่ายกฎหมาย / ทนายความ

ประสานงาน – ฝ่ายกฎหมาย / ทนายความ

ประสานงาน – ฝ่ายกฎหมาย / ทนายความ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ บาท / ปี
ทนายความ – ฝ่ายกฎหมาย / ตรวจสอบ | จำนวน 2 อัตรา

– ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรับมอบอำนาจบริษัท หรือเจ้าของบริษัทไปดำเนินการยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กำหนด และเกี่ยวข้องกับที่ดิน/อาคาร/การต่ออายุสัญญาเช่า
– พิมพ์งาน จัดเก็บเอกสาร ดูแลระบบเอกสารของแผนก
– ติดต่อประสานงาน การนัดหมาย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
– ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
– จัดทำรายงานสรุปการออกหนังสือมอบอำนาจ/เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์
มีใบอนุญาติว่าความ
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
ดูแลเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จัดเตรียมเอกสาร สรุปรายละเอียดข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อประสานงานด้านเอกสารกฎหมาย

ติดต่อสอบถามและส่ง Resume

หรือประวัติการทำงานมาได้ทาง

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

LINE : @nakornplus

เบอร์โทร. 064 590 9562

54/13 ถนน กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
IT Nakornplus
โพสต์โดย
IT Nakornplus