Sale ขายน้ำมัน,เจ้าหน้าที่บัญชี,วิศวกร oe,เจ้าหน้าที่การเงิน

Sale ขายน้ำมัน,เจ้าหน้าที่บัญชี,วิศวกร oe,เจ้าหน้าที่การเงิน

Sale ขายน้ำมัน,เจ้าหน้าที่บัญชี,วิศวกร oe,เจ้าหน้าที่การเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fruit-cake88@hotmail.com

LoadingSale ขายน้ำมัน

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่เกิน 45 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

-มีประสบการณ์ขายน้ำมันมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail fruit-cake88@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่เกิน 32 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

-มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนเท่านั้น

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail fruit-cake88@hotmail.com

 

วิศวกร oe

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

เพศ : ชาย

อายุ : ไม่เกิน 32 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

-มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

-ถนัดงานคำนวณเป็นหลัก

-มีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail fruit-cake88@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่การเงิน

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

เพศ : หญิง

อายุ : ไม่เกิน 32 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการเงิน

คุณสมบัติ / วิธีการสมัคร

-มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนเท่านั้น

-ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail fruit-cake88@hotmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fruit-cake88@hotmail.com

บริษัท นครพลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น